Personal

Andreas Berggren

Industri

Conny Gustafsson

VVS

Anne-Marie Rundquist

Administration

Tel:

Epost:

Susanne Gustafsson

Administration

Maria Berggren

Administration

Tel:

Epost:

Linus Haraldsson

VS- och kylmontör

Oscar Berggren

VS-montör

Timmy Nilsson

VS-montör

Thord Karlsson

Plåtslagare

Hans Nilsson

VS-montör

Johan Nilsson

VS- och kylmontör

Fredrik Westlund

VS-montör