Vatten, brunnar och pumpar

Vatten, brunnar och pumpar

Rent vatten – från pump till kran!

Rent vatten ses ofta som en självklarhet men dit det kommunala ledningsnätet inte når, ställs andra krav. Vi kan tillsammans med vår leverantör Callidus se över vilket reningsbehov just du har, från analys till installation. Om du redan har en anläggning hjälper vi dig istället med servicen, något som är viktigt eftersom alla reningsanläggningar behöver servas och rengöras.

 

De pumpar vi använder är svensktillverkade av vår partner E.M.S. Vi hjälper dig att välja rätt pump utefter dina behov, kontakta oss för mer information.